Αποποίηση Ευθύνης

Το footballpredictionai.com δεν είναι πρακτορείο στοιχημάτων και δεν συμμετέχει σε στοιχηματικές δραστηριότητες. Παρόλο που προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς ποδοσφαιρικές προβλέψεις, τεχνικές, οδηγούς και συστάσεις, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι μπορεί να περιέχουν λάθη.

Οι προβλέψεις ποδοσφαίρου AI που παρατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο θα πρέπει να θεωρηθούν ως προτάσεις και όχι ως ενθάρρυνση για την τοποθέτηση στοιχημάτων. Τονίζουμε ότι ο τζόγος θα πρέπει να προσεγγίζεται ως μια μορφή ψυχαγωγίας. Η ευθύνη για όλες τις ενέργειες και τις αποφάσεις ανήκει αποκλειστικά στον επισκέπτη και χρήστη του footballpredictionai.com. Ο ιστότοπος και το προσωπικό του δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν οικονομικές απώλειες ή άλλες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών στο footballpredictionai.com.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες χώρες ενδέχεται να επιβάλλουν περιορισμούς στα αθλητικά στοιχήματα και είναι ευθύνη του χρήστη ή του επισκέπτη να ενημερωθεί και να τηρήσει τους κανονισμούς αυτούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές και διορθώσεις στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση κατά την κρίση μας.

Τέλος, όσον αφορά τις εικόνες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, έχουν ληφθεί απευθείας από το διαδίκτυο. Εάν οποιεσδήποτε εικόνες έχουν συμπεριληφθεί κατά λάθος κατά παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε τον διαχειριστή για την άμεση αφαίρεσή τους.