Τετάρτη 05/06/2024

(AI Football Value Tips & Bets)

Ο τύπος των στοιχημάτων αξίας που χρησιμοποιούμε είναι μάλλον απλός: (μονή x πιθανότητα/100). Εάν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 1, πρόκειται για στοίχημα αξίας.

Τελευταία ενημέρωση: 06-06-2024 19:06:04 (Ευρώπη/Αθήνα)

Start
Time
CountryLeagueHome TeamHome StrengthAway TeamAway StrengthPrediction per Market
05-06
17:20
Pro-League
(UAE)
Emirates Club
  • 1.349
Al-Ain FC
  • 2.776
  • Final Result
  • Prediction: 2
  • Odds: 1.815
  • Chance: 62.4%
  • Status: won
  • Result: 2 – 3